NAJAVA AKCIJE: KUČAJ - RESAVA subota, 07. april (vodopad Prskalo, manastir Ravanica)

PLAN  AKCIJE:

Polazak  u 05:30, sa parkinga kod lokomotive (doći 15 minuta ranije). Vožnja preko Kragujevca, Ćuprije, Paraćina do Brezovičke površi odakle krećemo na pešačenje. Polazak na pešačnje oko 8:30

Pešačenje šumskim putem od Velike Brezovice do lovačkog doma u lovištu Valkaluci (Tiha dolina) gde je planirana pauza.

Nastavak pešačenja dolinom reke Nekudovo do vodopada Prskalo. Nakon toga pešačenje pored ponora Uviralo u kome nestaje reka Nekudovo. Posle nekoliko kolometara i prolaska kroz Pasuljanske livade završavamo turu. Ukupna dužina staze iznosi oko 23km sa usponom od oko 550 m, što znači da je zahtevna. Nakon pakovanja oko 16:00 odlazak autobusom do manastira Ravanica, obilazak.

Polazak za Čačak do 17:00, dolazak oko 21:00 uz  jednu pauzu.

Vodopad Prskalo:

http://srbijavesti.rs/vodopad-prskalo-skriveni-dragulj-resave/

Manastir Ravanica:

https://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80_%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

NAPOMENE:  

Prijave: najkasnije do 03.04.2018.godine, na sastanku ili na telefon 063 467 337, (Jugo)uz obaveznu akontaciju od 1500 dinara. U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u protivnom akontacija se ne vraća.

Cena prevoza: oko 1.600 dinara na bazi 20 učesnika. Konačna cena prevoza zavisiće od broja učesnika.

Oprema:  gojzerice i kamašne obavezno, štapovi za pešačenje, mali ranac sa vodom i hranom za usput, odeća slojevita, prilagođena vremenskim prilikama; zaštita od vetra i  padavina i presvlaka.

Ishrana: sve vreme u sopstvenoj režiji.

Dokumenta: lična karta, zdravstena knjižica i planinarska knjižica. 

Predloženi plan i satnica su okvirni, organizator zadržava pravo izmene.

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog  plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD Kablar.

Vođa puta i organizator akcije: Radoš Jugović, 063 467 337.

 

 

 

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo