NAJAVA AKCIJE: O R O V I C A, KABLAR – nedelja, 10. jun

(akcija  se  organizuje umesto akcije  na Kopaoniku)

PLAN  AKCIJE:

Polazak u 08:00  ispred lokomotive. Vožnja do sela Tučkova lokalnim taksi prevozom.

Polazak na pešačenje sa mesta gde staza sa asfalta skreće u šumu 08:30. Uspon markiranom planinarskom  stazom do vrha Orovica (856m). Dužina ovog dela staze je oko 3km, visinska razlika oko 400m. Kraće zadržavanje na vrhu, odakle staza nastavlja ka zaseocima Kandići  i  Gornji Karanci  u selu  Vrnčani. Ovaj deo staze je dužine oko 3km, uglavnom u blagom spustu do ,,Karanskog groblja’’.

Tu sledi ulazak u planinarsku stazu ,,Miloš Obrenović” koja od Gornje Dobrinje vodi do manastira Nikolje. Silazak u Donje Karance, do starog seoskog doma (,,dom u Rijeci’’), deonicom dužine oko 3km. Sledi uspon dо škole u Rоšcima, odakle se preko zaseoka Мitrоvići izlаzi nа vrh Kаblаrа (885m). Nаkоn krаćеg zаdržаvаnjа silаzak stazom br. 3 u plаninаrski dom, gdе ćе za učesnike biti priprеmlјеnо prigodno pоslužеnjе.

Staza je ukupne dužine oko 17km. uz kumulativni uspon oko 700m.

Nakon boravka u domu povratak u Čačak lokalnim taksi prevozom, oko 17:00.

 

Prijave: zbog kašnjenja najave termin za prijave je pomeren do petka 08. juna. Prijave na  064 852 60 48 (Saša Barać).

Cena prevoza: Oko 600 dinara u oba smera (lokalni taksi prevoz)

Ishrana: U sopstvenoj režiji. Pijaće voda ima na početku staze i kod škole u Rošcima.

Oprema: Standardna planinarska oprema, zaštita od sunca i padavina.

Dokumenta: Lična karta, zdravstena knjižica, planinarska knjižica

Predloženi plan i satnica su okvirni i u slučaju potrebe organizator zadržava pravo izmene.

Svi učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD ,,Kablar”.

Organizator: Aleksandar Barać 064 852 60 48

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo