NAJAVA AKCIJE: IZVOR VAPE subota 29. jun

(Erčege – Stup – Štavalj – Gradac – izvor Vape)

Prema godišnjem planu PK „Kablar“ u subotu 29.juna počev od  05,00 h, izvešće se akcija pešačenja od škole Marijevac, preko vidikovca Oštra stena, pravcem Busak, Suvi rt, Bijeli kamen, Stup, do mesta Gradac, odnosno izvora reke Vape.

PLAN AKCIJE:

Da bi se obavio sav planirani posao, Milanovčani će krenuti u 05,00 časova, a Čačani u 05,30 časova sa železničke stanice. Išli bismo preko Guče i u Ivanjici bili u 6,45 časova.

Zadržali bismo se zbog doručka oko pola sata, a u Kovilj stigli u 08,30 časova. Put bi nas vodio preko sela Ćojbašići, Kračevca, Busaka, Suvog rta i Bijelog kamena gde bi trebali biti po planu oko 11,30 h, do 12 h. Odatle put vodi ka selu Stup, Štavalj a onda Gradac, odnosno iz vor reke Vape, što je i konačni cilj puta, gde bismo bili oko 15,30 h. Na izvorištu, uz mogućnost da možemo dobiti ribu za ručak u tamošnjem restoranu, zadržali bismo se do 16,45 h, a odatle preko Sjenice krenuli preko Kušića, Ivanjice i Guče za Čačak, gde bismo bili oko 19 h.

Autobus koji bi nas dovezao na 5 km od Kovilja prema Erčegama nastavio bi preko Bojovića ka Javoru, Sjenici i Gradcu gde bi nas preuzeo, po planiranom vremenu. Dužina pređenog puta autobusa je oko 250 km, a našeg pešačenja oko 20 km.

Ukoliko nas sjeničko društvo „Zmajevac“ sačeka ispred Stupa ili na Bijelom kamenu, obišli bismo jednu od brojnih pećina Peštera... Ako ne mi ćemo izaći uz kraće odmore, preći taj planirani put po programu i predviđenom vremenu.

 

Prijave: Na sastanku ili na 065-889-6-190  (Aleksandar Petrović) najkasnije do srede, 26. juna, uz obaveznu  akontaciju od 800 dinara. U slučaju odustajanja  neophodno je naći zamenu, u protivnom akontacija se ne vraća.

Cena prevoza:  oko 1.000 dinara u varijanti popunjenog vozila, konačna cena zavisi od broja učesnika.

Ishrana: Sve vreme u sopstvenoj režiji uz mogućnost obroka u restoranu na cilju.

Oprema: Prilagođena stazi i vremenskim prilikama, zaštita od sunca i padavina, rezervna obuća i odeća.

 Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica i planinarska knjižica, članarina za 2019. god.

Organizator zadržava pravo izmene plana

Učesnici  na  akciju  polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom  o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD ,,Kablar".

Organizator puta: Aleksandar Petrović  065-889-6-190. 

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo