Visokogorske aktivnosti 2010

V I S O K O G O R S K E        A K T I V N O S T I (SLOBODAN MILOVANOVIĆ)
3.8. VASOJEVIĆA KOM Goca, Lenka - kampovali (2460 m) 6 660  
4.8. KUČKI KOM Goca, Lenka - kampovali (2487 m) 12 680  
5.8. DOBRA KOLATA Goca, Lenka - kampovali (25280 m) 20 1520  
7.8. KARANFILI Ja i Mimi (2080 m) 8 980  
28.8. JEZERSKI VRH Guja, Misa, za 5,25 čas na vrhu (2694 m) 16 1320  

Velika planinska trka

Broj pregleda članaka
1042759

Informacije o klubu i aktivnostima
USLUŽNI TELEFON: 064 852 6048
ADRESA: Braće Glišića 6, Čačak 32000 TEKUĆI RAČUN: 155-3126-41 HALKBANK,
MAIL: pdkablarcacak@gmail.com

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo