Izleti 2010

SLOBODAN MILOVANOVIĆ
I Z L E T I
16.1. KABLAR Krčenje nove staze do centr. stene,Goca, Lidija, Zoki, Guja 6 250  
7.5. KABLAR Radovi na pećini Turčinovac(VIA FERATA) 6 250  
8.5. KABLAR Radovi na pećini Turčinovac(VIA FERATA) 6 250  
9.5. KABLAR Radovi na pećini Turčinovac(VIA FERATA) 6 250  
10.5. KABLAR Izlet-Zoki, Lidija, stazom 2 i natrag novom markacijom 12 590  
16.5. KABLAR Via ferata - dizanje elemenata preko čekrka 6 250  
3.7. JELICA Od "Slobode" do Belog brda sa Nišlijama i Beogradjanima 10 450  
7.7. CRNA TRAVA Kamp planinara Srbije u blizini Crne Trave - predavanje 2 200  
14.8. KABLAR Radovi na Ferati - Turčinovac
radio sa agregatom i donosio vodu na stenu
6 250  
15.8. KABLAR 6 250  
19.8. KABLAR 6 250  
27.8. PROKLETIJE Pešačenje do Karaule na visini 1370 m 10 370  
15.9. KABLAR Radovi na Ferati - nosio deo vrapca - agregat 6 250  
17.9. ZLATIBOR Pomoć u organizovanju orijentiringa "21. maja" - BGD 6 300  
18.9. ZLATIBOR Pomoć u organizovanju orijentiringa "21. maja" - BGD 12 500  
19.9. ZLATIBOR Pomoć u organizovanju orijentiringa "21. maja" - BGD 10 400  
21.9. KABLAR Radovi na Ferati - merili dužinu i brojali elemente 6 250  
26.11. KABLAR Do ispod centralne stene - do spomen ploče 6 250 7

Velika planinska trka

Broj pregleda članaka
1042783

Informacije o klubu i aktivnostima
USLUŽNI TELEFON: 064 852 6048
ADRESA: Braće Glišića 6, Čačak 32000 TEKUĆI RAČUN: 155-3126-41 HALKBANK,
MAIL: pdkablarcacak@gmail.com

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo