Kako se ponašati u planini

Šuma

Šume stare i oboljevaju. Procesi koji se u šumama odvijaju su veoma spori. Za razliku od toga, moderna civilizacija je dinamicna. Covek može mnogo toga uraditi brzo, cesto neoprezno i na štetu svog okruženja koga postane svestan tek kada je za to kasno. Podmladivanje šume, ili pošumljavanje, je mukotrpan i dugotrajan proces koji se lako može ugroziti. Neki od faktora na koje pojedinacno ne možemo uticati su suše, oluje, poplave, grad i drugo. Postoje, medutim i stvari koje možemo uciniti. Na primer, možemo izbegavati lomljenje malih stabala i žbunova, možemo izbegavati rubljenje skijama preko mladica. Mislite i na to da se u šumama odvijaju šumski radovi (sece, transport stabala, gradnja šumskih puteva), te da vam od njih može pretiti opasnost. Konacno, vodite racuna o tome da šumski rasadi predstavljaju složen eko sistem, te da su šumski plodovi mnogim njenim stanovnicima jedina hrana. Mislite na potrebe šumskih stanovnika, onhih vidljivih i onih nevidljivih, pa budite umereni u branju šumskih plodova.

Velika planinska trka

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo