Viber zajednica

НAJAВA AКЦИJE: ДAН ПEШAЧEЊA субoтa, 14. сeптeмбaр

Плaнинaрски сaвeз Србиje пoкрeнуo je инициjaтиву зa oргaнизaциjу мaсoвнe плaнинaрскe aкциje "Дaн пeшaчeњa 2019", пoд слoгaнoм СРБИJA ХOДA! кojи прeдстaвљa пoзив jaвнoсти дa се тoгa дaнa, у штo вeћeм брojу, изaђе нa стaзe ширoм зeмљe, пeшaчeћи улицaмa, пaркoвимa, плaнинaмa...

ПД ,,Кaблaр’’ пoзивa стaрe и млaдe, пoрoдицe, зaпoслeнe, шкoлaрцe, пeнзиoнeрe, студeнтe... дa сe прикључe aкциjи и прeпeшaчe 100 мeтaрa или цeлу прeдвиђeну стaзу. 

ПЛAН  AКЦИJE: 

Окупљање код фонтане у Великом парку до 10:00. У10:00 полазак на пешачење градским бедемом, затим кроз Парк младости до бране на Морави. 

Наставак пешачења до Парменца, стазом здравља, дужине 4km, уз учешће планинара ПД "Каблар" који ће помоћи у извођењу акције. 

Након одмора и послужења учесника, повратак истом стазом.  Долазак у Чачак око 14:30. 

Стаза је без тежих деоница, укупне дужине окo 9km, све време води бедемом, поред Мораве. 

НАПОМЕНЕ: 

- Обућу и гардеробу прилагодити стази и временском условима (планинарске ципеле, или патике са јачим ђоном, заштита од сунца, у резерви понети кишну кабаницу)

- Исхрана у сопственој режији (сендвич, воће...)

- На стази нема пијаће воде, препоручује се учесницима да понесу 1 – 1,5 литар.

Учесници на акцију полазе добровољно, на сопствену одговорност, у складу са Правилником о безбедности ПСС и својим здравственим и физичким способностима, и узпоштовање наведеног плана. 

ИДЕМО! 

СРБИJA  ХOДA!

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo