Viber zajednica

NAJAVA AKCIJE: BRĐANI – SAVINAC ponedeljak, 11. novembar

 (Ilijak 510m, Straževica 516m, Krvavac 555m)

PLAN AKCIJE:

Polazak iz Čačka u 07:00 od lokomotive (doći 15 min. ranije). Vožnja do Brđana. Start akcije u 07:30.

Staza kreće od Radojkine kafane (kod igrališta) u Brđanima i ide naviše, kroz šumu,  uz obronke brda Zrnac.

Od prevoja između brda Zrnac i Ilijaka kreće uspon prema vrhu Ilijak (510mnv), gde je planirana kratka pauza. Silazak prema polju Semedraž, uz Dičinu. Dalje nastavljamo uz autoput, do semedraškog groblja, gde skrećemo levo, na zapad, i prelazimo Milisavljevića ćupriju na Dičini (pauza za doručak). 

ILIJAK (510m) je vrh koji se nalazi pored Ibarske magistrale, na izlasku iz Gornjeg Milanovca prema Čačku. Sa njega se pruža pogled prema okolnim vrhovima - Malom Vujnu, ali i prema Ovčaru i Kablaru, Jelici u daljini. Obrastao je hrasovim šumama i kulturama crnog bora, a između njih se nalaze goleti (kamenjari) obrasle oskudnom vegetacijom. Najatraktivniji deo Ilijaka je centralni greben na kome se nalazi najviši vrh. Od centralnog grebena se u više pravaca spuštaju ostali grebeni (prema Dičini i Despotovici).

 

Nastavljamo strmim usponom do vrha Straževica (516mnv) (kratka pauza). Povratak istim putem do Milisavljevića ćuprije.

 

STRAŽEVICA (516m) je niska planina sa dva vrha iznad 500m, koja se nalazi u graničnom delu opština Gornji Milanovac i Čačak. Obrasla je hrastovim šumama. Sam vrh je golet sa lepim pogledom na okolne visove.

 

Staza dalje vodi uz Dičinu uzvodno (kratka pauza za fotografisanje) i odvaja desno, usponom ka vrhovima Krvavca. U prvom delu staza je strma i kamenita, potom prolazi kroz šumu i izlazi na centralnu visoravan Krvavca (555mnv), gde se nalazi vidikovac prema savinačkoj kotlini (pauza za ručak).

 

KRVАVАC (555m) је vеlikо šumоvitо i rаzgrаnаtо brdо nа јužnој strаni sеlа Šаrаni, sа uzаnоm visоrаvni nа vrhu brdа. Severоzаpаdnа strаnа spuštа sе kа unutrаšnjеm dеlu sеlа, istоčnа strаnа pripаdа sеlu Sеmеdrаž, а јužnа i јugоzаpаdnа strаnа spuštајu sе dо lеvе оbаlе rеkе Dičinе. Krvаvаc је isprеsеcаn brојnim pоtоcimа izmеđu kојih sе nаlаzе kоsе i prеvојi. Krvаvаc је оd zаvršеtkа Drugоg svеtskоg rаtа imао vrlо mаlо šumskоg rаstinjа, pа su nа njеgоvim kоsаmа i dоlоvimа pаslа brојnа stаdа оvаcа i kоzа. Pоslе rаtа, pоšumlјеnе su gоlе kоsе bоrоvim sаdnicаmа kоје dаnаs činе gustu zеlеnu šumu. Nа pоčеtku Drugоg srpskоg ustаnkа, u gustој šumi оvоg brdа, bio је zbеg nаrоdа Šаrаnа i Sеmеdrаži. Stаrci, žеnе i dеcа sklоnili su sе dаlје оd putеvа kојimа је trеbаlо dа prоđе turskа vојskа, kојu је iz Bеоgrаdа vоdiо Imšir-pаšа (Ćаја-pаšа) kао pоmоć Тurcimа u Čаčku kоје su nаpаdаli srpski ustаnici. Pаšinа vојskа је u Brusnici оbаvеštеnа dа su Srbi pоstаvili zаsеdu u brđаnskој klisuri i dа nе mоžе da prođe dоlinоm Dеspоtоvicе. Ćаја-pаšа је trаžiо vоdičа kојi bi ih prеvео prеkо Sеmеdrаži, Šаrаnа i Rоžnjа dо Čаčkа. Zа vоdičа sе pоnudiо Маrkо Cаrеvić iz sеlа Vеlеrеč, s tim dа mu Тurci zа uslugu plаtе čizmu dukаtа. Тurci su sе iznеnаdа pојаvili u šumi u kојој sе nаrоd sklоniо i оdmаh nаpаli zbеg. Pоsеkli su svе kојi nisu uspеli dа umаknu dаlје u šumu. Brdо је bilо nаtоplјеnо krvlјu, pа gа је nаrоd prоzvао Krvаvаc. Ćаја-pаšа i njеgоvа vојskа stigli su u Čаčаk, а njihоvоm vоdiču Cаrеviću је, umеstо nаgrаdе, оdsеčеnа glаvа.

 

Sa visoravni silazimo grebenom prema Dičini, odakle se makadamskim putem uz reku vraćamo prema Savincu, gde će nas čekati vozilo.

 

Odmor u restoranu “Zapis” u Takovu. Povratak za Čačak oko 17:00.

 

Dužina staze: 16km

Kumulativni uspon: 700m

Kumulativni spust: 650m

Vreme prolaska: oko 8 sati

 

VAŽNO: Staza ima par kraćih, strmih deonica, nije pogodna za planinare nedovoljne fizičke spremnostui.

 

NAPOMENE:

 

Cena prevoza: Oko 600 dinara, na bazi popunjenog vozila od 20 sedišta. Konačna cena zavisi od broja učasnika.

 

Prijave: Najkasnije do petka, 8. novembra 2019. na tel. 064/99.403.99 (Branka Vuković) uz obaveznu akontaciju od 500 dinara koja se ne vraća u slučaju odustajanja, osim ako se nađe zamena. Prijave i uplata akontacija mogu se izvršiti i na sastanku, 5. novembra.

 

Ishrana: Sve vreme u sopstvenoj režiji. Na stazi nema vode, poneti dovoljnu količinu.

 

Dokumenta: Lična karta, zdravstvena knjižica, planinarska kartica sa plaćenom članarinom za 2019.

 

Oprema: Planinarska oprema prilagođena stazi i vremenskim uslovima - zaštita od padavina i vetra, dobri đonovi, rezervna odeća i obuća.

 

Očekivana vremenska prognoza: Povoljne vremenske prilike.

 

Organizator zadržava pravo izmene plana.

 

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD „Kablar“.

 

Organizator akcije: Branka Vuković, PD „Kablar“, Čačak (064/99.403.99)

Vodič na stazi: Milivoje Mihailović, PSD „Rudnik“, Gornji Milanovac

Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.
Brđani - Savinac 2019.

 

 

 

  • 01-logoca
  • 02-TALIJA
  • 03-Tetragon
  • 04-BExport
  • 05-ZENES
  • 06-cacanska-banka-v
  • 07-alti
  • 08-logodom
  • 09-LOGOINTERSP
  • 10_talia_photo