NAJAVA AKCIJE: VIŠEGRAD, Hrtar grad, Perućac – nedelja, 29. maj

PLAN AKCIJE:

05:30  – Polazak iz Gornjeg Milanovca

06:00  – Polazak iz Čačka, vožnja preko Požege, Užica, Mokre Gore do Višegrada.

Oko 09:00 - Dolazak u Višegrad

09:00 – 10:00  - Pauza u Višegradu (Ćuprija na Drini, Andrić grad …)

10:00 – 10:30 - Odlazak busom do sela Prelovo,10-tak km od Višegrada.

Autobus se vraća do Perućca gde će sačekati grupu koja će brodom doći iz Višegrada

10:30 – 12:00 - Polazak na pešačenje od spomenika u selu Prelovo do Hrtar grada (vidikovac u kanjonu Drine).

12:00 – 12:30 - Silazak sa vidikovca do reke Drine gde će nas sačekati brod „Sonja“.

Oko 13:00 – Polazak brodom i krstarenje kroz prelepi kanjon Drine do Perućca  

Oko 19:00Dolazak u Perućac

Oko 19:30 Polazak za Čačak, pauza po potrebi.

Staza je lagana, dužine oko 7 km.

 

NAPOMENE:

Prijava: Najkasnije do 20. maja na 064 168 04 52 (Zoran Krndija) uz akontaciju od 15 €. Uz prijavu navesti JMBG i broj važeće lične karte ili pasoša i od koje Policijske uprave su izdati dokumenti koji se prijavljuju.

Rok za prijavu je 10-tak dana pre akcije jer kapetan mora spisak putnika broda da prijavi Graničnoj policiji zbog prelaska granice u Perućcu (takva je procedura).

Maksimalan broj učesnika je 45 (kapacitet broda). U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu, u suprotnom ostaje obaveza nadoknade organizatoru u iznosu kotizacije.

Kotizacija: Oko 1300 din. (bus) i 15 € (brod), formirana je za  mimimum 40 učesnika; u slučaju 30 učesnika iznos bi bio oko 1.800 din + 22 €; Konačan iznos zavisi od broja prijavljenih. 

Dokumenta: Važeća lična karta ili pasoš, zdravstvena knjižica, planinarska kartica, plaćena članarina za tekuću godinu.

Oprema: Odeća prilagođena vremenskim prilikama, rezervna odeća i obuća.

Ishrana:  Sve vreme u sopstvenoj režiji. Poneti dovoljnu količinu vode.

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz poštovanje navedenog plana. Takođe, obaveza učesnika je da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD Kablar.

Organizator akcije i vođa puta:  Zoran Krndija - 064 1680452

Plan je okvirni i podleže izmenama shodno novonastalim okolnostima.

Višegrad 2022.
Višegrad 2022.
Višegrad 2022.
Višegrad 2022.
Višegrad 2022.
Višegrad 2022.

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo