NAJAVA VIŠEDNEVNE AKCIJE MAKEDONIJA JABLANICA (Crni kamen 2257mnv) GALIČICA (Magaro 2254mnv) - Ohrid ČETVRTAK – NEDELJA 15. - 18. SEPTEMBAR 2022.god.

Jablanica je planina u Republici Severnoj Makedoniji, dok jedan deo planine pripada Albaniji.

Jablanica je udaljena 14 kilometara od Ohridskog jezera i grada Struge.

Planinski greben je viši od 2,000 metara u dužini od preko 50 km, a najviši vrh "Crni kamen" se nalazi u samom središtu planine i visok je 2.257 mnv.

Njeni najviši vrhovi su bili zahvaćeni glacijacijom. Istočnim padinama severnog dela Jablanice pružaju se oblasti struškog i debarskog Drimkola, a severozapadno od njih, većim delom u Albaniji, nalazi se makedonska etnička oblast Golo Brdo.

Nacionalni park Galičica je zaštićeno područje od 1958. god. na planini Galičici  koja je deo Šarsko-Pindskog planinskog lanca u jugozapadnom delu Severne Makedonije..

Ovaj park obuhvata prostor između Ohridskog jezera na zapadu sa nivoom od 695 m. i Prespanskog jezera sa nivoom od 695 m. na istoku parka. Na jugoistoku graniči sa Nacionalnim parkom Prespa u susednoj Albaniji.Površina parka je 22.750 ha. To je impoznatna geografska sredina sa najvišim vrhom Magaro (2.254 m)

Oko 2/3 površine parka nalazi se UNESCO - voj listi prirodne i kulturne svetske baštine.

Ohrid  je grad u Severnoj Makedoniji, na severoistočnoj  obali Ohridskog jezera i središte istoimene opštine. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Leži u dnu Ohridskog polja, na osamljenoj vapnenačkoj hridi (792 m), koja rtasto zalazi i visoko se diže iznad Ohridskog jezera. Od 1980. godine su Ohrid i Ohridsko jezero na spisku svetskih baština UNESCO-a..[1]

 

PLAN   AKCIJE:

 

1. DAN - ČETVRTAK: 15.septembar :

Polazak iz Čačka  od lokomotive u 12 h (iz G.Milanovca u 11.30)).

Vožnja Čačak – Niš –  Vranje - Skoplje-  Ohrid, uz  više pauza koje će biti planirane u skladu sa potrebama i prolaznim vremenom putovanja.

U večernjim satima dolazak  u , smeštaj u aparmanima www. apartmaniohrid-kolevski.com .  Dogovor i planiranje   aktivnosti  za petak. Slobodne vreme za odmor i druge aktivnosti. 

 

 

2. DAN - PETAK : 16. septembar -  JABLANICA (Crni kamen 2257mnv)

Ustajanje u 6 h. Pripreme za polazak na planinarenje .

Odlazak vozilom  na polaznu tačku   u selo Gornja Belica , priprema i polazak na uspon
Pauza na vrhu za odmor, fotografisanje i posmatranje okoline (sa vrha se pruža pogled na Ohridsko  jezero)

Visinska razlika oko 1000 mnv, dužina staze oko 13 km,  po opisu staza srednje zahtevna

Po povratku  u  smeštaj, odmor , slobodne aktivnosti. .

 U skladu realizovanom satnicom i vremenskim prilikama postoji mogućnost odlaska na kupanje u jezeru.

 Dogovor i planiranje aktivnosti  za subotu.

3. DAN - SUBOTA :  17. septembar  GALIČICA (Magaro 2254mnv)  - Ohrid

Ustajanje u 6 h. Pripreme za polazak na planinarenje .

Odlazak vozilom na polaznu tačku. Uspon kreće sa prevoja puta koji spaja obale Ohridskog i Prespanskog jezera. Radimo kružnu turu dužine oko 9 km i 650 m uspona. Sa vrha se pruža fantastičan pogled na oba jezera. Kroz porozne stene Galičice prolazi voda iz Prespanskog jezera i preliva se u Ohridsko jezero kroz brojne podzemne izvore.

Visinska razlika oko 700 mnv, dužina staze oko 9 km,  po opisu staza srednje zahtevna

Po povratku  u  smeštaj, odmor , slobodne aktivnosti. .

 U skladu realizovanom satnicom i vremenskim prilikama postoji mogućnost odlaska na kupanje u jezeru.

 Dogovor i planiranje aktivnosti  za nedelju.

 

4. DAN - NEDELJA : 18. septembar  OHRID

Ustajanje u 7 h. Pakovanje  i napuštanje apartmana.

Turističko razgledanje Ohrida i poseta manastiru Sv. Naum.

Ručak u nekom od restorana nacionalne kuhinje

14:00 Polazak za Čačak

Tokom putovanja planirane su  usputne pauze u skladu sa potrebama i prolaznim vremenom putovanja.

Dolazak u Čačak u noćnim satima.

NAPOMENE:

Prijava: najkasnije do utorka 13.09. 2022. godine uz akontaciju od 70 eura  064 8526048 (Aleksandar Barać).

Kotizacija (projektovana ) na bazi 20 učesnika je 130  eura :

Kotizacija obuhvata troškove prvoza, putno osiguranje, 3 noćenja u  apartmanima , organizacione troškove i troškove angažovanja lokalnog  vodiča na stazama

 

U slučaju odustajanja potrebno je naći zamenu.

 

Ishrana:  Ishrana iz  ranca sa mogućnošću ishrane u objektima gde budemo pravili pauze. Posebno naglašavam da procenite potrebe za   količinom vode koja vam je potrebna  i  istu obezbedite.  

Dokumenta: Pasoš, zdravstvena knjižica,  planinarska knjižica sa plaćenom članarinom za 2022.god.

Putno osiguranje će biti obezbeđeno za učesnike akcije. Ukoliko neko od učesnika poseduje polisu putnog osiguranja potrebno je da o tome obavesti organizatora prilikom prijave za akciju.

Oprema za učesnike: lični pribor, obuća i odeća prilagođena stazi i vremenskim uslovima, rezervna odeća i obuća.

Organizator zadržava pravo izmene plana.

Učesnici na akciju polaze dobrovoljno, na sopstvenu odgovornost, u skladu sa Pravilnikom o bezbednosti PSS i svojim zdravstvenim i fizičkim sposobnostima, i uz postovanje navedenog plana. Takođe je obaveza učesnika da se pridržavaju Protokola o ponašanju na akcijama PD Kablar.

 

Organizator i vodja puta:  064 8526048 (Aleksandar Barać).

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo