Najava akcije: Rudo Polje – Gostun - subota 20. 08. 2011

 • Pešačenje od Rudog Polja preko Kozomora, Skudle, Javora, Tičjeg Polja (naselje, sa kućama brvnarama), kanjonom reke Dubočice do ušća u Lim.
 • Dužina oko 25 km.
 • Prolazak kroz šumovite predele, nije naporan.
 • Bosonogi prelaz preko Lima ili čamcem u slučaju visokog vodostaja (biće naknadna informacija).
 • Polazak u 6 h ispred lokomotive na železničkoj stanici Čačak (doći 15 minuta ranije).
 • Vožnja preko Užica, Nove Varoši i Aljinovića do Rudo polja.
 • Pešačenje od Rudo polja do Gostuna oko 7 h.
 • Pauza u Gostunu ili nekom restoranu (oko 40 minuta).
 • Polazak za Čačak oko 17 časova.
 • U Čačku oko 20 h.

Cena:  Prevoz oko 1500 dinara kombijem (bez klime) ili oko 1200 autobusom (sa klimom), u zavisnosti od broja prijavljenih.

Eventualni prevoz čamcem preko Lima.

Poželjan dobrovoljni prilog za planinarski dom u Sopotnici.

Akontacija 600 dinara.

 

-         Plan je podložan promenama u zavisnosti od kompaktnosti grupe, broja učesnika i vremenskih uslova.

-         Svaki planinar učestvuje na sopstvenu odgovornost u skladu sa Pravilnikom PSS.

-         Vodič: Vjeko Joksimović, besplatno, kao i prošli put (Jadovnik Sopotnica, 12. 09. 2010.)

-         Vođa puta: Bato Radovanović: 55 63 305 lokal 225; 371 928064 077 12 71

 • 001-akablar
 • 01-logoca
 • 02-TALIJA
 • 03-Tetragon
 • 04-BExport
 • 05-ZENES
 • 06-cacanska-banka-v
 • 07-alti
 • 08-logodom
 • 09-LOGOINTERSP
 • 10_talia_photo